Nedajte šancu geopatogénnym zónam v svojom obydlí, aby ovplyvňovali pocit pohody vášho domova

Obyvateľov bytov či domov môže trápiť neustála malátnosť, problémy so spánkom či bezdôvodná nervozita alebo častá chorľavosť. Nevedia si to vysvetliť, no na vine môže byť negatívne pôsobenie geopatogénnych zón na ich organizmus.Výstavba bytovky.jpg

Rôzne možnosti potlačenia vplyvu
Na tom, na ktorom poschodí bývate, vôbec nezáleží, vplyv geoanomálií na človeka je všade rovnaký. O tomto jave vedeli už starí Číňania pred tisíckami rokov, vtedy bol známy pod názvom Dračie žily. Aby obyvatelia priestoru týmto vplyvom predišli, je potrebné nechať si svoje obydlie premerať a následne podľa výsledku si nechať vypracovať aj optimálny návrh na ich elimináciu. Riešenie zahŕňa návrh na použitie prevažne prírodných materiálov, premiestnenie nábytku, ich kombináciu alebo inštaláciu stropných pyramíd.

Pôsobenie z hĺbky niekoľko stoviek metrov pod zemou
Geopatogénne zóny prechádzajú obydliami v tvare pásu rôznej šírky a ich výskyt je zaznamenaný prevažne v priestoroch, kde sa obyvatelia zdržiavajú dlhší čas. Ide o spálne, obývacie miestnosti či pracovne. Dlhodobým pôsobením týchto negatívnych síl na organizmus človeka vznikajú pocity únavy, nespavosť, podráždenosť, depresie či strata imunity. Tieto sily majú na svedomí tektonické zlomy, zmeny v štruktúre podložia zeme, podzemné dutiny a podobne. K nim patria aj podzemné vodné toky, nazývané aj vodné žily, vznikajúce v niekoľkých až stovkách metrov pod zemou.Upravený terén.jpg

Kombinácia dvoch metód je optimálna
Týmto prejavom najúčinnejšie zabránime spojením klasických a moderných metód, to znamená umiestnenie prírodných prostriedkov spolu s osadením pasívneho solenoidu, čo je vlastne jednoduchý valec, vyrobený z nevodivého materiálu a omotaný medenou páskou. Funguje ako harmonizátor prostredia a zároveň redukuje negatívne zóny. Umiestniť ho treba na presne určené miesto podľa toho, aké hodnoty boli namerané, no je možné použiť aj dva solenoidy naraz, každý v inom rohu bytu. Jeho účinok je porovnateľný s drahšími zariadeniami a prostriedkami a jeho výhodou je, že neprodukuje nijaký vedľajší elektrosmog.