Zbieram známky

Jedného dňa zavítal do našej školy deduško našej spolužiačky. Prišiel si pre ňu namiesto rodičov, ktorí mali iné povinnosti. Prišiel ale privčas a tak zaklopal na dvere triedy.
Pani učiteľka toho pána dobre poznala a zavolala ho do triedy. Mali sme vtedy výtvarnú výchovu. Poukazovala mu naše výtvory a on ich chváli a vravel, že možno raz budeme takými umelcami, ktorí budú robiť predlohy pre známky, alebo ktorých obrazy budú na známkach.

scarpbooking

Netušili sme o čom rozpráva a tak sa ponúkol nám aj pani učiteľke, že nám o týždeň donesie ukázať pár známok-
Ako povedal, tak aj urobil. Presne o týždeň zaklopal na dvere našej triedy a niesol obrovskú knihu. Vlastne to nebola kniha, ale bol to album. Do neho mal pozakladané nádherné známky.

  • Na niektorých boli naozaj obrazy,
  • Na iných zvieratká
  • Na ďalších boli lietadlá a autá
  • Na iných športovci

Aj tvary boli veru rôzne:

  • Štvorcové
  • Obdĺžnikové
  • Kosoštvorcové
  • Trojuholníkové

O každej tej nádhernej známke nám vedel porozprávať príbeh. Mal so sebou aj lupu a my sme ako malí vedci pozorne sledovali zubkovanie a hľadali znaky na známkach.
Hodina ubehla ako nikdy predtým!
Oči nás detí ostali rozžiarené a svetielko záujmu o tento nádherný koníček zostalo v našich dušiach zapálené ešte veľmi dlho.

Niektorí už možno zabudli. No ja dodnes s láskou známky zbieram a s rovnakou láskou a záujmom o nich rozprávam mojím deťom a hádam budem aj vnúčatám.
Ten deduško už asi nežije. Jeho vášeň pre filateliu vo mne stále pretrváva. Moja zbierka sa rozrástla. Už nemám známky iba v albumoch. Už ich nezbieram iba podľa krásy obrázku.

známky

Dnes mám tematické okruhy, ktoré starostlivo strážim ako ten najväčší poklad na svete. V známkach je naozaj všetko- celá história, úspechy v športe, výtvarné diela.
Známky sú nádherným zdrojom poznávania sveta. Hádam aj ja raz pôjdem pre vnuka do školy a zapálim iskričky záujmu u ďalšej generácie.

Categories: Nezařazené