{attachment:sais_logo.png}

Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu

Vaše pripomienky a otázky nám, prosím, pošlite na adresu sais@neuron-ai.tuke.sk

sais: SAIS (last edited 2009-08-25 09:22:43 by localhost)